С акварели Стива Хэнкса (Steve Hanks, b. 1949). 2017. Холст, масло, 60 х 35 см.